REGISTER

Ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար նախ անհրաժեշտ է որպես օգտագործող գրանցվել FundNet համակարգում: Եթե դեռ չեք գրանցվել FundNet համակարգում խնդրում եք սեղմել ԳՐԱՆՑՈՒՄ կոճակը:

REGISTER

REGISTRATION

Ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդի գրանցման համար անհրաժեշտ է մուտք գործել Ձեր անձնական էջ և անցնել ֆոնդի գրանցման համար անհրաժեշտ քայլերը: Ձեր անձնական էջ մուտք գործելու համար խնդրում ենք սեղմել ՄՈՒՏՔ կոճակը:

LOGIN

Help

Կայքի օգտագործման հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք կապվել մեզ հետ ԿԱՊ բաժնում նշված եղանակներից որևէ մեկով: Մեզ հետ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք սեղմել ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ կոճակը:

CONTACT US

About us


We Are
NASDAQ OMX ARMENIA

Having an Investment Funds Law that is up to international standards, a highly skilled, multilingual workforce with detailed understanding of regional investment policies and opportunities as

well as a full range of diversified, innovative financial services, Armenia has become the platform of choice, for investment funds targeting the EAEU, the Middle East and Central Asia.